3-06
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

กราฟข้อมูลน้ำฝนรายปี ลุ่มน้ำภาคกลาง

(CLICK 07391 สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ TO OPEN)

 

สถานีสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา

 

สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา

0436 สถานี C.13 จ.ชัยนาท
1. 0436 สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนเจ้าพระยา์ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
0436 สถานี N67 จ.นครสวรรค์
1. 2631 สถานี N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
0436 สถานี C.30 จ.อุทัยธานี
2. 9615 สถานี C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
2630 สถานี C.2 จ.นครสวรรค์
2. 2630 สถานี C.2 ชป.นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
0436 สถานี C.35 จ.อยุธยา

3. 4264 สถานี C.35 แม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านป้อม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (ปิดสถานี)

2630 สถานี C.2 จ.นครสวรรค์
3.2635 สถานี C.2A แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านกลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (ปิดสถานี)
1208 สถานี Ct.5A จ.กำแพงเพชร

4.1208 สถานี Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

4265 สถานี Reg.17D จ.พระนครศรีอยุธยา
4. 4265 โครงการชลประทานผักไห่ บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (ปิดสถานี)
2628 สถานี Ct.7 จ.นครสวรรค์

5. 2628 สถานี Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

6920 สถานี CT.2A จ.อุทัยธานี
5. 6920 สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
6925 สถานี Ct.9 จ.อุทัยธานี
6. 6925 โครงการชลประทานเขื่อนทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
2627 สถานี Ct.4 จ.นครสวรรค์
6. 2627 สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ิ
1935 สถานี S.13 จ.ลพบุรี

7. 1935 สถานี S.13 ลำสนธิ บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

0436 สถานี T.11 จ.อุทัยธานี
7. 6919 สถานี T.11 ห้วยกระเสียวตอนบน บ้านผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
1936 สถานี S.14 จ.ลพบุรี

8. 1936 สถานี S.14 ลำสนธิ บ้านท่ารวก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ปิดสถานี)

5445 สถานี S.9 จ.สระบุรี
8. 5445 สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
0436 สถานี S.28 จ.ลพบุรี

9. 1941 สถานี S.28 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

1963 สถานี S.39 จ.ลพบุรี
9. 1963 สถานี S.39 แม่น้ำป่าสัก บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ปิดสถานี)

 

1963 สถานี S.39 จ.ลพบุรี
10. สถานี T.7 ห้วยกระเสียว บ้านทัพคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี