6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนปี 2559 ลุ่มน้ำภาคกลาง
(Click to open or save)

สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
2. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา์ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี C.30 ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี
3. C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง จ.ชัยนาท
4. Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.ชัยนาท
สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
5. Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
สถานี CT.5A แม่น้ำแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
6. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
สถานี CT.7 คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
7. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
8. Ct.9 ห้วยทับเสลาตอนบน บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี T.7 ห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
9. T.7 ห้วยกระเสียว บ้านทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
สถานี N.67 แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 10. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

11. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สถานี S.13 ลำสนธิ จ.ลพบุรี
12. S.13 ลำสนธิ บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
สถานี S.28 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี
13. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

สถานีสำรวจปริมาณน้ำท่าปี 2559 ลุ่มน้ำภาคกลาง
(Click to open or save)

ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสาขา
ลุ่มน้ำสะแกกรังและสาขา
สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง จ.ชัยนาท
1. Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.ชัยนาท
สถานี C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์
2. C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
2. Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
สถานี C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
3. C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
สถานี CT.5A แม่น้ำแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
3. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
4. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี CT.7 คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
4. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
C.28A คลองบางแก้ว บ้านอิฐ จ.อ่่างทอง
5. C.28A คลองบางแก้ว บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
สถานี Ct.8 แม่น้ำแม่วงก์ จ.อุทัยธานี
5. Ct.8 แม่วงก์์ บ้านโคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
สถานี C.30 ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี
6. C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
6. Ct.9 ห้วยทับเสลาตอนบน บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี C.35 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
7. C.35 แม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานี Ct.19 ห้วยตากแดด จ.อุทัยธานี
7. Ct.19 ห้วยตากแดด บ้านดอนใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
สถานี C.36 คลองบางหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 8. C.36 คลองบางหลวง บ้านบางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
Ct.20 ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
8. Ct.20 ห้วยทับเสลา บ้านสะพานเหล็ก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี C.37 คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
9. C.37 คลองบางบาล บ้านบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
Ct.21 ห้วยก้านยาว จ.อุทัยธาน
9. Ct.21 ห้วยก้านยาว บ้านบึงโคกช้าง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
สถานี C.44 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี

10. C.44 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Ct.22 ห้วยขวี จ.อุทัยธานี
10. Ct.22 ห้วยขวี บ้านหมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
สถานี C.45 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี
11. C.45 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
Ct.23 ห้วยรัง จ.อุทัยธานี
11. Ct.23 ห้วยรัง บ้านห้วยรัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี C.46 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
12. C.46 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
Ct.24 คลองระแวง จ.อุทัยธานี
12. Ct.24 คลองระแวง บ้านจักษา อ.เมือง จ.อุทัยธานี
C.56 แม่น้ำเจ้าพระยาิ บ้านท่าน้ำอ้อย จ.นครสวรรค
13. C.47 แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง    
C.50 ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี
14. C.50 ห้วยขุนแก้ว บ้านงิ้วงาม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี    
C.51 ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี
15. C.51 ห้วยขุนแก้ว บ้านกุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท    
C.56 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
16. C.56 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์    
C.58 คลองกระทง จ.ชัยนาท
17. C.58 คลองกระทง บ้านหนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท    
 
ลุ่มน้ำปิง,ยม และน่านตอนล่าง
ลุ่มน้ำป่าสัก,ลพบุรีและสาขา
 
สถานี N.14A แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 1. N.14A แม่น้ำน่าน วัดหลวงพ่อแก้ว อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
S.5 แม่น้ำป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา
1. S.5 แม่น้ำป่าสัก รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานี N.67 แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 2. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.7A ลำมวกเหล็ก จ.สระบุรี
2. S.7A ลำมวกเหล็ก อ.วังม่วง จ.สระบุรี
สถานี N.37 แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 3. N.37 แม่น้ำน่าน ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

3. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

N.76 คลองห้วยชัน จ.นครสวรรค์ 4. N.76 คลองห้วยชัน บ้านหนองขอน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.13 ลำสนธิ จ.ลพบุรี
4. S.13 ลำสนธิ บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
N.80 คลองเกรียงไกร จ.นครสวรรค์
5. N.80 คลองเกรียงไกร บ้านบางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี S.14 ลำสนธิ จ.ลพบุรี
5. S.14 ลำสนธิ บ้านท่ารวก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สถานี P.17 แม่น้ำปิง จ.นครสวรรค์
6. P.17 แม่น้ำปิง บ้านท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
สถานี S.26 แม่น้ำป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา
6. S.26 แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
   
สถานี S.28 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี
7. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
 
S.40 ลำสนธิ จ.ลพบุรี
8. S.40 ลำสนธิ บ้านจงโก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
   
สถานี S.43 แม่น้ำป่าสัก จ.ลพบุรี
9. S.44 แม่น้ำป่าสัก บ้านเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
    L.2B จ.ลพบุรี 10. L.2B แม่น้ำลพบุรี บ้านโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
 
ลุ่มน้ำท่าจีน
L.2B จ.ลพบุรี 11.S.39 แม่น้ำป่าสัก บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
   
T.11 ห้วยกระเสียวตอนบน จ.อุทัยธานี 1. T.11 ห้วยกระเสียวตอนบน บ้านผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    
T.12A ห้วยกระเสียวตอนล่าง จ.สุพรรณบุรี
2. T.12A ห้วยกระเสียวตอนล่าง บ้านทัพหมัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี    

สถานีสำรวจปริมาณตะกอนปี 2559 ลุ่มน้ำภาคกลาง
(Click to open or save)

สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

2. N.80 คลองเกรียงไกร บ้านบางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
3. P.17 แม่น้ำปิง บ้านท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

4. C.56 แม่น้ำเจ้าพระยาิ บ้านท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง จ.ชัยนาท
5. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
6. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา์ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี CT.5A แม่น้ำแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
7. C.3 แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สถานี CT.7 คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
8. C.7A แม่น้ำเจ้าพระยา บ้านบางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
9. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
สถานี T.7 ห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
10. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ิ
สถานี N.67 แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 11. Ct.8 แม่วงก์์ บ้านโคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

12. Ct.19 ห้วยตากแดด บ้านดอนใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

สถานี S.13 ลำสนธิ จ.ลพบุรี
13. Ct.20 ห้วยทับเสลา บ้านสะพานเหล็ก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี S.28 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี
14. T.12A ห้วยกระเสียวตอนล่าง บ้านทัพหมัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง จ.ชัยนาท
15. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
16. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สถานี CT.5A แม่น้ำแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
17. S.39 แม่น้ำป่าสัก บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

 

 

HOME